Komplexní právní služby v oblasti občanského práva
Advokacii vykonávám samostatně od roku 2005. Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000 jsem získal praxi kromě práce v advokátních kancelářích také prací v bance, státním úřadu, ale i v úřadu soudního exekutora. ​

Ve své advokátní praxi spolupracuji s notáři a soudními exekutory. ​
Profil
Právní služby
Kontakt